Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:

Consulta aberta: 15/03/2024 - 15/05/2024 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que regulan as actividades das entidades de certificación de conformidade municipal no ámbito urbanístico