Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.
Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:
Consulta aberta: 04/06/2021 - 18/06/2021  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto polo que se aproba o regulamento de accesibilidade

Recibíronse 4 achegas/opinións para esta consulta