Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Consellería de Facenda e Administración Pública

Ten dispoñibles 1 consulta pública previa nesta situación:
Consulta aberta: 15/09/2023 - 15/10/2023  | Facenda e Administración Pública - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Lei de planificación, organización e impulso da intelixencia artificial en Galicia

Recibíronse 3 achegas/opinións para esta consulta