Consultas abertas

Neste apartado recóllense as consultas públicas previas que se atopan en prazo aberto para a remisión das opinións ou achegas que se consideren oportunas por parte dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Ten dispoñibles 2 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta aberta: 09/04/2021 - 23/04/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Cultura

Decreto polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Centros Museísticos de Galicia

Consulta aberta: 08/04/2021 - 22/04/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 achega/opinión para esta consulta