Outras organizacións

O ámbito subxectivo de aplicación da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno vai máis alá do sector público autonómico galego. Neste espazo inclúense os enderezos nos cales consultar as páxinas de transparencia dos outros organismos, entidades, organizacións... ao que tamén aplica a norma, así como as páxinas doutras institucións e organismos públicos que desenvolveron nos últimos anos iniciativas web en favor da transparencia e do bo goberno.

Imagen asociada a Outras organizacións