Institucións públicas

A meirande parte das institucións e organismos públicos desenvolveron nos últimos anos iniciativas web en favor da transparencia e do bo goberno co obxecto de poñer a disposición da cidadanía ferramentas que facilitan o seguimento da acción de goberno, a rendición de contas, a avaliación de resultados...

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe