CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Estrutura orgánica e funcional

Consellería do Medio Rural

 Fondo Galego de Garantía Agraria

 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Axencia Galega da Industria Forestal