CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Estrutura orgánica e funcional

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Axencia Galega de Infraestruturas

Xurado de Expropiación de Galicia