Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Ten dispoñibles para consulta 8 arquivos.
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Resolución do 23 de novembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 22 de novembro de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

Resolución do 18 de decembro de 2009 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Academia Galega de Seguridade Pública

Resolución do 31 de decembro de 2008 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de decembro de 2008 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Resolución do 16 de xullo de 2015 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de xullo de 2015 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación do cadro de persoal desta axencia

Resolución do 5 de abril de 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2011 polo que se aproba o cadro de persoal da Axencia Galega de Emerxencias