Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Ten dispoñibles para consulta 9 arquivos.
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Resolución do 23 de novembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 22 de novembro de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Resolución do 13 de marzo de 2015 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2015 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Escola Galega de Administración Pública

Resolución do 7 de xuño de 2013 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 6 de xuño de 2013, polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Escola Galega de Administración Pública

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

Resolución do 18 de decembro de 2009 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Academia Galega de Seguridade Pública

Resolución do 31 de decembro de 2008 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de decembro de 2008 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación do cadro de persoal desta axencia

Resolución do 5 de abril de 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2011 polo que se aproba o cadro de persoal da Axencia Galega de Emerxencias