Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles para consulta 13 arquivos.
AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Resolución do 2 de marzo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de marzo de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia de Turismo de Galicia.

Resolución do 9 de agosto de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de agosto de 2022 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia de Turismo de Galicia

Resolución do 16 de xullo de 2015 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de xullo de 2015 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia