Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles para consulta 11 arquivos.
AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Resolución do 16 de xullo de 2015 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de xullo de 2015 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia