Consellería de Política Social

Ten dispoñibles para consulta 17 arquivos.
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 2 de decembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 18 de outubro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de outubro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 15 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 14 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 20 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de xullo de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 22 de xullo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xullo de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Política Social