Consellería de Política Social

Ten dispoñibles para consulta 13 arquivos.
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Resolución do 20 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de xullo de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 22 de xullo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xullo de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Política Social