Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Ten dispoñibles para consulta 7 arquivos.
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Resolución do 18 de outubro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de outubro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da Axencia Galega de Infraestruturas

Resolución do 14 de maio de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 9 de maio de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Vivenda e da Axencia Galega de Infraestruturas

AUGAS DE GALICIA

Resolución do 22 de xullo de 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xullo de 2011 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Augas de Galicia

Resolución do 16 de abril de 2010 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de abril de 2010 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Augas de Galicia

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Resolución do 18 de outubro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de outubro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e da Axencia Galega de Infraestruturas

Resolución do 14 de maio de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 9 de maio de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Infraestruturas e Vivenda e da Axencia Galega de Infraestruturas