Consellería de Facenda e Administración Pública

Ten dispoñibles para consulta 26 arquivos.
AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2016 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 23 de marzo de 2015 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de marzo de 2015 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Resolución do 26 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Resolución do 31 de xullo de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de xullo de 2020 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Resolución do 30 de novembro de 2017 pola que se publica a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia, en aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de xuño de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Resolución do 9 de xuño de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de xuño de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia