Consellería de Facenda e Administración Pública

Ten dispoñibles para consulta 29 arquivos.
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución do 27 de outubro de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 26 de outubro de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Facenda

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Resolución do 23 de setembro de 2022 pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 22 de setembro de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Estatística

Resolución do 12 de maio de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 11 de maio de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Estatística

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Resolución do 7 de xuño de 2013 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 6 de xuño de 2013, polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Escola Galega de Administración Pública

Resolución do 13 de marzo de 2015 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2015 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Escola Galega de Administración Pública

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Resolución do 11 de abril de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 2 de novembro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de outubro de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 26 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 16 de novembro de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de novembro de 2020, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 19 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de xullo de 2019, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia