Consellería de Política Social e Xuventude

Ten dispoñibles para consulta 13 arquivos.
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA

Resolución do 28 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Corrección de erros. Resolución do 28 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

Resolución do 30 de marzo de 2012 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de marzo de 2012 polo que se aproba a relación de postos de traballo do Consello Galego de Relacións Laborais