Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Ten dispoñibles para consulta 8 arquivos.
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de xaneiro de 2020 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Resolución do 19 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 18 de xullo de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Resolución do 12 de maio de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 11 de maio de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

AXENCIA DA PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

Resolución do 6 de xuño de 2014 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xuño de 2014 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Resolución do 30 de marzo de 2012 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de marzo de 2012 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

Resolución do 27 de xuño de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de xuño de 2019 polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Resolución do 14 de xuño de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de xuño de 2019 polo que se aproban a relación de postos de traballo e o cadro de persoal do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio