Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Ten dispoñibles para consulta 14 arquivos.
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución do 12 de maio de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 11 de maio de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

AXENCIA DA PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

Resolución do 6 de xuño de 2014 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xuño de 2014 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Resolución do 30 de marzo de 2012 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de marzo de 2012 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

Resolución do 29 de decembro de 2014 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 26 de decembro de 2014 polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Vivenda e Solo

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Resolución do 22 de abril de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de abril de 2016 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Estudos do Territorio

Resolución do 11 de decembro de 2015 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de decembro de 2015 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Estudos do Territorio

Resolución do 15 de maio de 2015 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de maio de 2015 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Estudos do Territorio

Resolución do 6 de xuño de 2014 pola que se ordena a publicación doAcordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xuño de 2014 polo que seaproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Estudos do Territorio

Resolución do 7 de xuño de 2013 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 6 de xuño de 2013, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio