VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estrutura orgánica e funcional

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Instituto de Estudos do Territorio

Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo