Carta de Servizos de xestión e soporte das infraestruturas corporativas informáticas e de telecomunicacións

  • Órgano responsable da Carta de Servizos:
    • Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
  • Norma de aprobación da carta:
    • Orde do 21 de xullo de 2008 da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG nº 147, do 31 de xullo de 2008) pola que se aproba a “Carta de Servizos de xestión e soporte das infraestruturas corporativas informáticas e de telecomunicacións”
  • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
    • Esta Carta de Servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade e o distintivo correspondentes á categoría de Carta de Servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma se poden consultar e descargar no seguinte apartado.