Carta de Servizos do Centro de Atención de Emerxencias (CAE) 112 Galicia

  • Organización responsable da carta de servizos:
    • Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA)
  • Norma de aprobación da carta:
    • Orde do 14 de febreiro de 2014 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG, núm. 72, do 14 de abril), pola que se aproba a carta de servizos do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia xestionado pola Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA)
  • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
    • Esta carta de servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade e o distintivo correspondentes á categoría de carta de servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma se poden consultar e descargar no seguinte apartado.