Inés Santé Riveira

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA - Directora do Instituto de Estudos do Territorio

Inés Santé Riveira

Naceu en Ferrol en 1976. É doutora pola Universidade de Santiago de Compostela (2005), con premio Extraordinario de Doutoramento da EPS curso 2004/05 (título da tese: "Deseño dunha metodoloxía e un Sistema de Axuda á Decisión Espacial para a planificación dos usos do chan rural"). Máster Universitario Internacional UNIGIS en Xestión de Sistemas de Información Xeográfica. Universidade de Xirona (2006); enxeñeira agrónoma, coa cualificación final de Sobresaliente e Matrícula de Honra (Universidade de Santiago de Compostela 2001). O Proxecto Fin de Carreira obtivo o Premio á Iniciativa Empresarial da CEL para proxectos de investigación (título PFC: "Aplicación das novas tecnoloxías SIX e Web á enxeñaría rural e agronómica"). Enxeñeira técnica agrícola pola Universidade de Santiago de Compostela (1998), realizou 27 cursos de formación de diversa índole.

Profesor Contrato Doutor da área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría do Departamento de Enxeñaría Agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela (USC) desde o 11/11/2009. Acreditación Nacional para Profesor Titular de Universidade dende 2012.

Experiencia previa: 21/10/2009 - 10/11/2009: Profesor interino de substitución, USC. 31/10/2005 - 30/10/2009: Profesor Axudante, USC. 01/10/2004 - 30/10/2005: Bolseira predoutoral Xunta de Galicia, USC (estancia de 1 mes no Dept. de Enx. Civil e Ambiental da Universidade de Trento). 04/08/2004 - 30/09/2004: Contratada como tecnólogo, USC. 01/05/2004 - 03/08/2004: Profesora substituta, USC.  01/10/2003 - 03/04/2004: Bolseira predoutoral Xunta de Galicia, USC. 01/02/2003 - 03/09/2003: Investigadora contratada en proxecto de investigación (estancia de 2 meses no LICGF da Universidade de Wisconsin), USC. 01/02/2002 - 30/01/2003: Bolseira de Iniciación á Investigación, USC.

Docencia no Grao de Enx. Xeomática e Topografía: Urbanismo e Ordenación do Territorio, Sistemas de Información Xeográfica, Lexislación e Territorio, Teledetección, Valoración Catastral, Cartografía, Cartografía II.

Docencia no máster de Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega e no máster univesitario en Xestión Sostible da Terra e do Territorio: Análise espacial e territorial, Planificación urbana, Valoración de terras, Tecnoloxía da Información, Ordenación do territorio para o desenvolvemento sostible.

Resumo de actividade investigadora: 1 sexenio de investigación, índice h=7, 76 traballos de investigación, 20 deles correspondentes a artigos en revistas científicas internacionais do JCR, 8 artigos noutras revistas, 4 libros, 8 capítulos de libros (3 deles internacionais), 36 comunicacións a congresos e 6 ferramentas de software rexistradas no RPI. Participación en 28 proxectos de investigación de convocatorias públicas competitivas (investigadora principal en 4 deles) e 93 contratos de investigación. Dirección de 3 teses doutorais e revisor en máis de 10 revistas JCR.

Outros: Coordinadora do Máster en Xestión Sostible da Terra e do Territorio. Secretaria da Comisión Académica do Programa de Doutoramento en Xestión Sostible da Terra.